Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Luonnekuvaajien, Marina Bastin ja Carina Timbergin, mukaan Dubsi on kolmen EEE:n koira. 

  • erittäin utelias
  • erittäin itsevarma
  • erittäin itsenäinenMH, Tammela (Tammela), 19.6.2011 : FIN30788/06 KIRSIKKAMÄEN MAX

  Osasuoritus Tulos
1a Kontakti, tervehtiminen 4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1b Kontakti, yhteistyö 3 Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta
1c Kontakti, käsittely 3 Hyväksyy käsittelyn
2a Leikki 1, leikkihalu 2 Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
2b Leikki 1, tarttuminen 1 Ei tartu esineeseen
2c Leikki 1, puruote ja taisteluhalu 1 Ei tartu esineeseen
3a Takaa-ajo 1 1 Ei aloita
3a Takaa-ajo 2 1 Ei aloita
3b Tarttuminen 1 1 Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään
3b Tarttuminen 2 1 Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään
4 Aktiviteettitaso 2 Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata
5a Etäleikki, kiinnostus 3 Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
5b Etäleikki, uhka/aggressio 1 Ei osoita uhkauseleitä
5c Etäleikki, uteliaisuus 2 Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo
5d Etäleikki, leikkihalu 2 Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
5e Etäleikki, yhteistyö 2 Kiinnostuu, mutta keskeyttää
6a Yllätys, pelko 3 Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista
6b Yllätys, puolustus/aggressio 2 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
6c Yllätys, uteliaisuus 5 Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua
6d Yllätys, jäljellejäävä pelko 1 Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
6e Yllätys, jäljellejäävä kiinnostus 1 Ei osoita kiinnostusta haalariin
7a Ääniherkkyys, pelko 2 Kyykistyy ja pysähtyy
7b Ääniherkkyys, uteliaisuus 5 Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c Ääniherkkyys, jäljellejäävä pelko 1 Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita vai väistämistä
7d Ääniherkkyys, jäljellejäävä kiinnostus 1 Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
8a Aaveet, puolustus/aggressio 2 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
8b Aaveet, tarkkaavaisuus 4 Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja
8c Aaveet, pelko 2 On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa
8d Aaveet, uteliaisuus 4 Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin
8e Aaveet, kontaktinotto aaveeseen 4 Ottaa itse kontaktia avustajaan
9a Leikki 2, leikkihalu 2 Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
9b Leikki 2, tarttuminen 1 Ei tartu esineeseen
10 Ampuminen 1 Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön

 Sama laitettuna arvostelulomakkeeseen:

 

  

1

2

3

4

5

1a. KONTAKTI

Tervehtiminen

Torjuu kontaktia, murisee tai
yrittää purra


Välttää kontaktia, väistää

 

Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä

Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen

Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

1b. KONTAKTI

Yhteistyö

Ei lähden vieraan ihmisen mukaan / Ei kokeilla

Lähtee mukaan haluttomasti

 

Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta

Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta

Lähtee mukaan hyvin innokkaasti,
erittäin kiinnostunut TO:sta

1c. KONTAKTI

Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra

Väistää tai hakee tukea ohjaajasta

Hyväksyy käsittelyn

 

Hyväksyy ja ottaa kontaktia

Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla

2a. LEIKKI 1

Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta

 

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja
on hyvin aktiivinen

2b. LEIKKI 1

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen

 

Ei tartu, nuuskii esinettä

 

Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla

 

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

2c. LEIKKI 1

Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen

 

Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan

Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/
Korjailee otetta

Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa

Tarttuu heti koko suulla, vetää tempoo, ravistaa - kunnes TO irrottaa

3a. TAKAA-AJO

 

Ei aloita

 

Aloittaa, mutta keskeyttää

 

Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista

Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille

Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille

3b. TARTTUMINEN

 

Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään

Ei tartu, nuuskii saalista

 

Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä

 

Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa

 

Tarttuu heti saaliiseen,
pitää sitä suussaan vähintään
3 sekuntia

4. AKTIVITEETTITASO

 

Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen

Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata

Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja

Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen

Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana
/ Rauhaton koko ajan

5a. ETÄLEIKKI

Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta

 

Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja

Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja

Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä

Erittäin kiinnostunut avustajasta,
toistuvia lähtöyrityksiä

5b. ETÄLEIKKI

Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä

 

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. tai toisessa osassa

Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. osassa

Osoittaa useampia uhkauseleitä
osion ensim. ja toisessa osassa.

5c. ETÄLEIKKI

Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo

 

Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo

Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo

Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä

Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua

5d. ETÄLEIKKI

Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta

 

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - voi tarttua varovasti, mutta ei vedä

Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen

Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota

5e. ETÄLEIKKI

Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta

 

Kiinnostuu, mutta keskeyttää

 

On kiinnostunut leikkivästä avustajasta

Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta

Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään

6a. YLLÄTYS

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

Kyykistyy ja pysähtyy

 

Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista

Pakenee enintään 5 metriä

Pakenee enemmän kuin 5 metriä

6b. YLLÄTYS

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä

 

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa useita uhkauseleitä
ja hyökkäyksiä, voi purra

6c. YLLÄTYS

Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/
Ei mene ajoissa

Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä

Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua

6d. YLLÄTYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä
jokaisella ohituskerralla

6e. YLLÄTYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta haalariin

Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa
väh. kahdella ohituskerralla

7a. ÄÄNIHERKKYYS

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

Kyykistyy ja pysähtyy

 

Väistää kääntämättä pois katsettaan

Pakenee enintään 5 metriä

 

Pakenee enemmän kuin 5 metriä

7b. ÄÄNIHERKKYYS

Uteliaisuus

Ei mene katsomaan

 

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

Menee räminälaitteen luo ilman apua

7c. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä
jokaisella ohituskerralla

7d. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohitus- kerralla

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh.
Kahdella ohituskerralla

8a. AAVEET

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä

 

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa uhkauseleitä ja
useampia hyökkäyksiä

8b. AAVEET

Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/Ei kiinnostu lainkaan

Katselee aaveita silloin tällöin

 

Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista

Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja

Tarkkailee molempia aaveita
koko osion ajan

8c. AAVEET

Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan
tai lähtee paikalta / Pakenee

8d. AAVEET

Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa

Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa

Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä

Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin

Menee katsomaan ilman apua

8e. AAVEET

Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/
Ei mene ajoissa

Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen

Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin

Ottaa itse kontaktia avustajaan

Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu

9a. LEIKKI 2

Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta

 

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti
ja on hyvin aktiivinen

9b. LEIKKI 2

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen

 

Ei tartu, nuuskii esinettä

 

Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla

 

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

10. AMPUMINEN

 

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön

Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön

Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen

Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen

Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta ampumisesta

 


©2019 Dubsi - suntuubi.com